Webinar Ondernemen

Als het goed is heeft u vorige week een persoonlijke uitnodiging ontvangen om het Webinar Ondernemen te volgen. Het webinar is bedacht vanuit een samenwerking tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid (3 O’s). 

Roelof Lousma is tafelheer. Aan tafel schuiven diverse ondernemers en vertegenwoordigers van het onderwijs en overheid aan. Het webinar is een initiatief van gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen in samenwerking met Ondernemend Harlingen, Ondernemers Vereniging Franeker, Campus Middelsee, RSG Simon Vestdijk, CSG Anna Maria van Schurman, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de Commerciële Club Noordwest Friesland.

Volg het Webinar Ondernemen 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van een gehouden onderzoek en voor welke kansen en bedreigingen onze regio staat? Dan kunt u woensdag 10 juni tegen 19.30 via één van de onderstaande links naar een startbutton gaan om het één uur durende webinar te volgen.

• Gemeente Waadhoeke

• Gemeente Harlingen 

Uiteraard bevelen wij het webinar van harte bij u aan! Misschien leuk om te noemen is dat ook onze voorzitter Jeroen de Boer aan het woord komt.