Utopie of werkelijkheid? Regelvrij ondernemen

Nederland zucht onder een enorme regeldruk, is een veelgehoorde klacht van vooral ondernemers. Naast ergernis opleveren zou regeldruk ook innovatie in de weg staan. Voorstellen om te snijden in regelgeving resulteren steevast in gejuich onder ondernemers. Waar regels worden weggenomen, bloeit creativiteit op. De regelvrije zone roept als concept echter ook vragen op. Wat zijn regelvrije zones eigenlijk en hoe organiseer je ze?

De CCNWF vond het de hoogste tijd om het thema Regelvrij Ondernemen samen met de regionale politiek (gemeenteraadsleden van zowel gemeente Harlingen als de fusiegemeente Waadhoeke) én onderwijsinstanties (Campus Middelsee en Campus Fryslan) te bespreken.

Deze themabijeenkomst vond woensdag 19 april plaats in de Onderwijscampus Middelsee in Sint Annaparochie. De ca. 70 vertegenwoordigers uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven kregen na een heerlijk buffet en een informatieve presentatieronde van de Onderwijscampus Middelsee, de Griffies Harlingen/Franekeradeel en de CCNWF, een inleiding over Regelvrije Zones door Dr. Gjalt de Jong van de Rijksuniversiteit Groningen.

De inleiding werd voorafgegaan door een videoboodschap van Gedeputeerde Sander de Rouwe, die  aangaf een Regelvrije Zone in Noordwest Friesland als kans voor ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven, en dus ook voor de gehele regio te zien. Zijn medewerking voor ondersteuning voor het proces hiernaartoe heeft hij toegezegd.

Utopie of werkelijkheid De Jong

Na deze bemoedigende woorden hield dr. Gjalt de Jong een betoog over Regelvrije Zones. Zijn onderzoek over Regelvrije Zones heeft laten zien dat Nederland steeds meer regels maakt. De vraag is of alle regels slecht zijn. Aan de ene kant heeft de deregulering in de bankensector bijvoorbeeld tot enorme schade geleid. Aan de andere kant raakt het MKB onder de regels bedolven en verliezen zij daardoor omzet en banen. Dr. De Jong gaf antwoord op deze vraag en bood een nieuw perspectief op de voor- en nadelen van regelvrije zones.

Bekijk de presentatie van Dr. Gjalt de Jong.

Het kon natuurlijk niet uitblijven: er volgde een mooie discussie over de voors- en tegens, en over de mogelijkheden een dergelijke zone te realiseren.

Ondanks de zeer uitlopende meningen slaagde Frans Nieuwhof, voorzitter van de CCNwF, erin een werkgroep van ruim 20 aanwezigen te formeren, die de komende periode aan de slag gaat om te onderzoeken in hoeverre er concreet invulling kan worden gegeven aan een afslankprogramma voor de regelvetzucht in Noordwest Friesland…

Bekijk ook het professionele videoverslag dat wij van deze avond lieten maken.

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin