Uitnodiging netwerkbijeenkomst “Branding” Franeker, nieuwe datum!

Franekeradeel1Op maandag 5 oktober, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te Franeker, organiseert de gemeente Franekeradeel een Netwerkbijeenkomst voor bedrijven met als onderwerp branding. Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over wat branding precies inhoudt en hoe de verdere aanpak er uitziet.

Onlangs is het Economisch actieplan 2015-2018 door de raad vastgesteld. In dit plan staat op welke wijze de gemeente samen met de ondernemers invulling willen geven aan de economische ambities. Een van de ambities is om de stad Franeker te positioneren als krachtig regionaal centrum. Franeker positief op de kaart te zetten met als doel aantrekkelijk te zijn voor (nieuwe) bewoners, bedrijven en bezoekers.

Maar wat gaat de gemeente dan vertellen? Wat is eigenlijk het merk, de “brand” Franeker? Om dit te bepalen wordt een traject gestart om de identiteit van Franeker te achterhalen. Het traject van branding moet in het verlengde liggen van de reeds bestaande branding- en marketingactiviteiten. Het is de bedoeling dat de huidige Ster van de Elfsteden nog meer geladen wordt en de uitkomst van het brandingstraject als paraplu gaat dienen om marketingacties voor de verschillende doelgroepen zoals winkelend publiek, toeristen en bedrijven op te zetten.
De gemeente Franekeradeel nodigt graag alle ondernemers uit om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten en te denken over het merk Franeker.

Opgave
Opgave en meer informatie kan via mevrouw S. Tuinstra – Hogerhuis (s.tuinstra@franekeradeel.nl)