Geschiedenis

Het ontstaan van de club

De CCNWF is opgericht op 1 januari 1998. Deze oprichting is het resultaat van een fusie tussen de Commerciële Club Franeker en de Handel & Industrie Groep Harlingen.

De doelstelling

De doelstelling is het bevorderen van contacten tussen bedrijven onderling, regionale samenwerking en samenwerking met lokale en regionale overheden ter verbetering van het ondernemersklimaat.

L&P_Mo8