Jaarvergadering met presentatie leden

Het bestuur van de CCNWF nodigt al haar leden van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. 

Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 29 maart 2017 in de Franeker Management Academie. De vergadering start om 20:00 uur. 
  
Meer informatie over onze jaarvergadering vindt u hier