Hoe slepen we miljoenen Nuon-euro’s naar NoordWest?

Bericht van 2013

Nu € 300 miljoen investeren in de Fryske economie om er voor te zorgen dat de economie een stevige impuls krijgt en meer Friezen weer een baan. Er komt een investeringsagenda voor dat geld. Bij alle investeringen staat een duurzame en gezonde toekomst voor de provincie Fryslân voorop. De investering moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van het investeringsklimaat. Maar ook zorgen voor een sterke economische basis. Dat is in het kort het voornemen van Gedeputeerde Staten.

Nu is de tijd om extra maatregelen te nemen. De economie staat er slecht voor en steeds meer Friezen verliezen hun baan. De provincie moet nu alles op alles zetten om dat tij te keren. Dat vindt het college van Gedeputeerde Staten. Daarom besloot ze om een deel van de NUON reserve vrij te spelen voor de Friese economie. Het voorstel heeft de goedkeuring nodig van Provinciale Staten.

Het vrijspelen van € 300 miljoen kan vanwege de mogelijkheden die de NUON reserve de provincie biedt. De provincie heeft 1,2 miljard op de bank vanwege de verkoop van aandelen NUON. Belangrijk uitgangspunt bij het inzetten van het NUON geld is dat het uitgaat van investeringen die passen bij de provinciale rol. Aantoonbaar structuurversterkend zijn en zoveel mogelijk worden terugbetaald. Zodra de € 300 miljoen beschikbaar komt, is het aan initiatiefnemers om er aanspraak op te maken.

Zowel overheden als ondernemers kunnen voorstellen indienen die passen bij de doelstellingen van de nota. Nieuwe of uitbreiding van bestaande werkgelegenheid staat hierbij centraal. Het hoeven geen complete uitgewerkte plannen te zijn, het gaat er om dat er geïnventariseerd kan worden wat er leeft bij de ondernemers.

Alle ideeën worden gebundeld en als input voor de vergadering van Gedeputeerde Staten op 24 april gebruikt. Aan de hand daarvan worden criteria opgesteld zodat vervolgens concrete plannen kunnen worden ingediend.

Het mailadres waar u de voorstellen naar toe kan mailen is: wurkjefoarfryslan@fryslan.nl