Gemeente Harlingen neemt deel aan het internationaal project Sail

Interreg IVB North Sea Region project Sail

Het project Sail is opgezet om de CO2-uitstoot van scheepvaart te reduceren. En heeft als uitgangspunt het vinden van investeerders voor de verdere ontwikkeling en bouw van een CO2 neutraal zeilend vrachtschip. Het project loopt t/m juni 2015, kartrekker van het project is de Provincie Fryslân.

Deelname gemeente Harlingen

De reden dat gemeente Harlingen zich heeft aangesloten bij het project is, dat dit een kans is om Harlingen internationaal te profileren als duurzame havenstad van Europa. Een havenstad die mogelijkheden kan bieden voor de ontwikkeling en bouw van een CO2 neutraal zeilend vrachtschip. Maar ook een aantrekkelijke havenstad willen zijn voor ondernemers die duurzaam (willen) ondernemen.

Naast onze deelname nemen ook organisaties op het gebied van fairtrade, scheepsvaart, transport en onderwijs deel aan het project. Deze organisaties komen uit Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk en België.

Huidige ontwikkeling op het gebied van CO2 neutraal zeevrachtvervoer

Een deelnemer aan het project is rederij Fairtransport BV. http://www.fairtransport.eu/ Zij zijn al geruime tijd bezig om de zeilende handelsvaart te bevorderen. Een resultaat hiervan is het zeilend vrachtschip ‘Tres Hombres’. Daarnaast speelt Fairtransport BV een grote rol bij de ontwikkeling de Ecoliner, een zeilend vrachtschip voortgestuwd door een dynamisch zeil tuig.

Kansen voor ondernemers in- en rondom Harlingen en Fryslân

U kunt als ondernemer/organisatie een bijdrage leveren aan het project. Dit kan bijvoorbeeld door mee te werken aan de verdere ontwikkeling en/of bouw van een CO2 neutraal zeilend vrachtschip of door het, bij de gereedkomen van dit vrachtschip, het willen vervoeren van uw goederen. Maar ook uw netwerk kan een aanvullende bijdrage zijn aan dit project.

Meer informatie over het project

Bent u na het lezen van deze e-mail enthousiast geworden over het project Sail, dan kunt u contact opnemen met projectleider Frits Grijpstra tel: 0517-492 336. Wij kunnen ook bij u in de organisatie een presentatie geven over het project Sail. Via de website http://www.nsrsail.eu/ kunt u meer informatie over het project Sail vinden en u aanmelden voor de nieuwsbrief.