Digitale jaarvergadering anno 2020

Met nog maar een klein aantal weken voor de boeg in 2020 is er in de laatste bestuursvergadering besloten om dit jaar toch nog de algemene ledenvergadering te organiseren.

Onze activiteitencommissie heeft zich de afgelopen jaren ingespannen deze doorgaans ‘droge’ activiteit op te fleuren met aangename zaken. Dit leidde in 2019 tot een flinke opkomst en positieve reacties op deze insteek. Afgelopen maart stond de ALV voor 2020 op het programma. Een prachtig concept voor de bijeenkomst in de Koornbeurs in Franeker is toen de ijskast in gegaan. De reden waarom is een ieder bekend; Corona. Volgens onze statuten is het organiseren van een jaarlijkse vergadering verplicht en daar wilden wij als bestuur niet mee marchanderen.

Donderdag 26 november jl. hebben wij daarom onze ALV digitaal laten plaatsvinden. Ongeveer 20 personen hebben deelgenomen aan deze vergadering die zonder technische problemen is verlopen. Naast een aantal informatieve vragen hebben wij als bestuur geen bijzonderheden aan de orde gekregen en is ook het financiële beheer van onze vereniging akkoord bevonden. Dank voor nu aan de deelnemers en aan de bestuursleden die (eigenlijk al) afscheid genomen hebben; Milan Grijmans, Gea Iedema, Edwin Broekhof en Robbin Elzinga.

De notulen staan op het afgesloten gedeelte van de website van de CCNWF.