De jaarvergadering, een aangenaam samenzijn

Onze jaarlijkse ledenvergadering is gehouden in Grandcafé De Doelen en bezocht door een 50-tal leden. Een geweldige opkomst, mede te danken aan de inzet van de activiteitencommissie.

Zij maakten namelijk van de jaarvergadering een nuttig en aangenaam samenzijn, onder de noemer “Meeting and Eating”. Tussen de belangrijke vergaderpunten door vond er aan tafel steeds een themagesprek plaats met als doel: in korte tijd een beeld te krijgen wat de wensen, ideeën van de leden van de CCNWF zijn. Dit onder leiding van dagvoorzitter Edwin Broekhof. Een geslaagde formule, gezien de positieve reacties nadien.

Op de jaarvergadering was ook wethouder Caroline de Pee van Gemeente Waadhoeke aanwezig. Zij sprak de aanwezigen even kort toe. Door vragen uit de zaal werd duidelijk dat ondernemers niet gemakkelijk in contact kunnen komen met de gemeente. Afgesproken werd om de rechtstreekse nummers van de accountmanagers bedrijven van zowel de Gemeente Waadhoeke als Harlingen in de nieuwsbrief te communiceren. Verder is er teruggeblikt op 2018 qua activiteiten en cijfers en de begroting voor 2020 vastgesteld.

Tussen het hoofd- en nagerecht stond de bestuurswisseling op de agenda. Ali van der Pol en Klaas Scheffer zijn gewaardeerd voor hun inzet in de afgelopen 6 jaar. Aangetreden zijn Marie Haisma en Simon bij de Leij. Frans Nieuwhof nam ook afscheid. Hij is 6 jaar voorzitter geweest. Jeroen de Boer, in 2018 al toegetreden in het bestuur, neemt de functie van voorzitter over. Nadat beide heren elkaar hadden toegesproken en de leden akkoord gingen met de benoeming ontving de Jeroen als geschenk een voorzittershamer. Frans voegde daar met een knipoog aan toe: “In de bestuursvergadering gaat het er vaak roerig aan toe, dit gereedschap is dan wellicht geen overbodige luxe”.

Wilt u weten wie op dit moment nog meer de CCNWF vertegenwoordigen? Check dan de pagina: het bestuur. Wanneer u op de naam klikt wordt u doorgelinkt naar een pagina met meer informatie over dit bestuurslid. Wanneer u een vraag heeft dan kunt u deze gerust stellen via de mail. Het e-mailadres is: info@ccnwf.nl

Foto’s: Douwe Jorna