Bedrijfsgegevens Bekijken

Bedrijfsnaam Adonin B.V.
Branche Ingenieursbureaus
Adres Industrieweg 16
Postcode / Plaats 8861 VH HARLINGEN
Telefoonnumer 0517-533011
E-mail info@adonin.nl
Website http://www.adonin.nl

Omschrijving

Omschrijving

Adonin b.v. is een adviesbureau in de
weg- en waterbouwkunde welke zich richt
op onafhankelijk ADvies, ONtwerp en INspecties


Producten en diensten

  • ADVIES

- bij ontwerp en uitvoeringsmethodes;
- voor beheer en lange termijn budgetten;
- planvorming;
- exploitatieberekeningen.
- bij ontwerp en uitvoeringsmethoden;

      

  • ONTWERP

- in planningsfase, definitieve fase en/of realisatiefase;
- jachthavens;
- kunstwerken;
- bedrijventerreinen.

 

  • INSPECTIES

- inspectieverslagen/beheersplannen;
  van bruggen, kunstwerken en kademuren;
- inventarisatie huidige staat van;
  functionaliteit, veiligheid en levensduur;
- meerjaren onderhoudsplannen;
- hersteladviezen;
- trillingsmetingen
  (t.b.v. heiwerkzaamheden)Contactpersonen

Naam Functie Telefoonnummer E-mail
J.J. Altenburg engineer 0517-533011 jjaltenburg@adonin.nl
G. de Vries Directeur 0517-533011 gertdevries@adonin.nl