Bedrijfsgegevens Bekijken

Bedrijfsnaam Accon AVM
Branche Accountants, belastingadviseurs en administratiedeskundigen
Adres Hertog van Saxenlaan 80
Postcode / Plaats 8802 PP FRANEKER
Telefoonnumer 0517-394370
E-mail j.wijbenga@acconavm.nl
Website http://www.acconavm.nl

Omschrijving

Accon AVM Franeker
Het dienstenpakket van accon avm. Bedrijfsprocessen, informatiesystemen, hoe om te gaan met in- en externe veranderingen in uw bedrijfsomgeving. U wilt uw bedrijfsvoering optimaliseren, maar weet niet goed hoe of waar te beginnen? Gebruik accon avm. Als ondernemer ontkomt u er niet aan. Het voeren van een gedegen bedrijfsadministratie is een wettelijke verplichting. Deze taak vraagt echter om specifieke kennis en kost de nodige tijd. Uitbesteden aan een specialist als accon avm. Naast het feit dat u als ondernemer verplicht bent om een administratie te voeren, doet u er verstandig aan om de resultaten weer te geven in een jaarrekening. Bepaalde organisaties, waaronder BVs, NVs, coperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en in sommige gevallen ook verenigingen en stichtingen, zijn zelfs verplicht om hun jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Verklaringen
Hebt u te maken met een subsidieverklaring, een inbrengverklaring, een verklaring voor verzekerd belang of een ander relevant onderwerp waarvoor een accountantsverklaring nodig is? Ook daarin staan wij u bij met onze kennis en ervaring.

Onderzoekspartner
Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat, of wilt u juist weten hoe een door u over te nemen organisatie cijfermatig in elkaar steekt? Ook hierbij kunnen we u van dienst zijn. Wanneer u op de hoogte bent van alle financieel-administratieve ins en outs, kunt u bouwen op een stevig fundament.

Branchevergelijking
Een kijkje in de keuken van een andere ondernemer kan u veel waardevolle informatie opleveren. Hoe presteert uw bedrijf ten opzichte van die van uw conculegas? Of hoe presteert uw ondernemersgroep ten opzichte van andere ketens? Met behulp van kengetallen geven wij u dit inzicht. Dan kunt u waar nodig uw bedrijfsvoering bijstellen. U bent daarmee klaar voor de toekomst.Contactpersonen

Naam Functie Telefoonnummer E-mail
Anne Jouw van Vaals AA Accountant 058-2896289 A.vanVaals@acconavm.nl
Jan-Willem Wijbenga AA Accountant 058-2896293 J.Wijbenga@acconavm.nl
mr. Rolf van Wijk Fiscaal jurist 0519-346530 R.vanWijk@acconavm.nl